PRACOWNIA BUDOWLANA

39-400 Tarnobrzeg
ul. Targowa 2
wbprojekt@onet.eu
tel. 513 919 382

Oferta

Nasze biuro zajmuje się przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. W sposób maksymalny odciążamy inwestora od spraw formalno-prawnych które należy spełnić starając się o pozwolenie na budowę, aby mogli Państwo jak najbardziej cieszyć się z prac nad projektem swojego domu. Architekt na każdym kroku inwestycji informuje o postępach w kompletacji dokumentów, jak i radą w zakresie projektu.

Oferujemy:
- projekty domów,
- projekty budynków garażowych,
- projekty budynków gospodarczych,
- projektu budynów gospdarczo - garażowych,
- projekty budynków handlowych,
- projekty budynków usługowych,
- projekty budynków produkcyjnych,
- projekty budynków biurowych,
- projekty przebudowy,
- projekty rozbudowy,
- projekty nadbudowy,
- adaptacją projektów domów,
- adaptacją projektów garaży,
- projekty zagospodarowania terenu,
- inwentaryzacje,
- kierowanie budową (kierownik budowy).

Naszym klientom zapewniamy również obsługę w branżach:
- geodezyjnych: mapy do celów projektowych, pomoc w podziale działek,
- geologiczną: badania geologiczne,
- branżach sanitarnych: projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazu,
- branży elektrycznej: projekty z branży elektrycznej,
- branży drogowej: projekty zjazdów, projekty dróg, projekty parkingów, projekty placów manewrowych,

Po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb i ustaleń indywidualnych co do ilości potrzebnych wizyt nasz architekt i konstruktor prowadzą nadzór autorski nad projektem.

 
(C) 2012 - 2024 WB Projekt | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies